Animatiefilms voor Goedbodembeheer

De verspreiding van jonge en oude bodems over de wereld.

De verspreiding van jonge en oude bodems over de wereld.

In opdracht van GAIA Bodemonderzoek schrijft GROENtekst scripts en storyboards voor korte animaties van bodemprocessen. Hiervan heeft Sternstudio onderstaande animatie geproduceerd over de ontwikkeling van kleibodems in Nederland.

Begrippen als onrijpe klei, lichte of zware klei krijgen pas betekenis als je de ontstaansgeschiedenis van de bodem kent en... deze voor je ziet!

Ook te vinden op de website van Goedbodembeheer, onder:

www.goedbodembeheer.nl/bodemontwikkeling

Bodems van de wereld

Een dynamisch beeld van de veelheid aan landschappen en bodems op deze planeet. In opdracht van GAIA-bodemonderzoek.

Kleibodems in ontwikkeling

'Kleibodems in ontwikkeling', animatiefilm geproduceerd door Sternstudio in opdracht van Gaia Bodemonderzoek

Klei-landschappen van jong naar oud

Zeeland:
Zeeland:
schorren en slikken... het land valt droog.
De Flevopolders:
De Flevopolders:
... ongerijpte kleibodems.
De Betuwe:
De Betuwe:
... humusvorming, meer lucht, meer bodemleven.
Achterhoek:
Achterhoek:
...zuur, kalkloos, verdicht door klei-inspoeling.
Ierland:
Ierland:
... humus-inspoeling en verzuring, incidenteel ook in Nederland.