GROENteksthistorie: klik op de titel!

23. sep, 2022

Vertaling aangeleverd bij de redactie van Dynamisch Perspectief. Martin von Mackensen, BD-boer op de Dottenfelderhof vertelt over de droge zomers in Europa.

16. sep, 2022

Publicatie over biologische landbouw op de Balkan is verschenen in Ekoland. Op bezoek bij bioboeren in Slovenie en Kroatie worden hun uiteenlopende drijfveren duidelijk.

3. jun, 2022

Publicatie over Steiners dynamische communicatiekunst is gepubliceerd in Motief 2 onder redactie van Groentekst.

19. jun, 2021

GROENtekst vertaalde de lezing van plantenveredelaar Ute Kirchgaesser over haar zoektocht naar een diepere verbinding met de plantenwereld. Verschenen in Dynamisch Perspectief van 19 juni 2021.

18. mei, 2021

De zoekterm biologisch-dynamische landbouw is door GROENtekst aangevuld met relevant recent onderzoek.

15. mrt, 2021

In samenwerrking met achternicht en -neven verzamelt GROENtekst verhalen, foto's en herinneringen van het verborgen verleden van de familie Geluk

4. dec, 2020

Publicatie over Steiners architectuurconcept is gepubliceerd in Motief 248 onder redactie van Groentekst.

30. nov, 2019

Voor het derde jaar geprolongeerd en afgerond: Opleiding Fenomenologie voor bovenbouwleraren vrijescholen. Webredactie Groentekst.

27. okt, 2018

Eind november verscheen bij de MCC Academy "Overtuigen zonder woorden" als eerste hoofdstuk van het "Handboek sociale dynamiek".

1. feb, 2018

Wegens succes geprolongeerd: Opleiding Fenomenologie voor bovenbouwleraren vrijescholen. Webredactie Groentekst.

27. nov, 2017

Eindredactie van een conceptbijdrage aan de Transitiecoalitie Voedsel(TCV): "Naar een duurzaam landbouwbeleid - transitie van de Nederlandse bodem, boer en burger". Vergaderstuk TCV-overleg van 27 november en 18 december.

11 okt, 2017

Reader bij Opleiding Fenomenologie compleet

Een week na het vijfde blok is het laatst deel van de reader beschikbaar: fenomenologie van de kleuren, chemie en natuurkunde.

11. sep, 2017

Reader bij Opleiding Fenomenologie Blok 4

Voor aanvang van het vierde blok is het nieuwe deel van de reader beschikbaar: fenomenologie van de levende natuur, werkgroepen planten en chemie.

24. mei, 2017

Interview van GROENtekst met promovendus Anton Nigten over het effect van bemesting op onze gezondheid verschijnt in Ekoland van mei 2017

6. mei, 2017

Reader bij Opleiding Fenomenologie Blok 3

Voor aanvang van het derde blok is het nieuwe deel van de reader beschikbaar: fenomenologie en landschap, anorganische chemie, menskunde.

27. mrt, 2017

Reader bij Opleiding Fenomenologie Blok 2

Voor aanvang van het tweede blok is het nieuwe deel van de reader beschikbaar over organische architectuur, met aanvullingen kleurfenomenologie en organische chemie.

20. feb, 2017

Publicatie van de animatiefilm (Powerpoint) 'Bodems van de wereld' op de website van Goedbodembeheer in opdracht van Gaia bodemonderzoek.

6. feb, 2017

Reader bij Opleiding Fenomenologie Blok 1

Drie dagen voor aanvang van het eerste blok is de bijbehorende reader in pdf beschikbaar voor de deelnemers: losbladig in te voegen in de ringband. Thema's: dierkunde, warmte, eigen onderzoek.

16. dec, 2016

Opleiding Fenomenologie: website en reader

De initiatiefgroep besluit de door GROENtekst gebouwde website bij de Opleiding Fenomenologie te lanceren: www.fenomenen.com De introductie bij deze opleiding (deel 1 van de reader) is klaar voor verspreiding aan de deelnemers.

13. okt, 2016

Folder Opleiding Fenomenologie verspreid

Folder over de nieuw ontwikkelde Opleiding Fenomenologie voor bovenbouwleraren is verspreid naar alle bovenbouw-afdelingen van vrijescholen in Nederland en Vlaanderen.

11. okt, 2016

Symposiumverslag in Biojournaal en Foodlog

Verslag van het Down2Earth-symposium "Naar een CO2-neutrale landbouw" verschijnt in Biojournaal en twee dagen later op Foodlog met foto's van Dirk Hart.

10. jun, 2016

Climate Change in Modulair

Verslag van een NouW-excursiedag Climate Change voor OU-studenten milieuwetenschap, op de WUR-campus. Vanaf 15 april op de OU-mst-site en nu opgenomen in het OU-studentenblad Modulair.

22. mrt, 2016

De ontwikkeling van kleibodems in een animatie-script van twee minuten. Eerste opdracht van GAIA Bodemonderzoek, uitgewerkt door Sternstudio. In maart verschenen op de website van Goedbodembeheer.

23. dec, 2015

Symposium-impressie op Foodlog

Impressie op Foodlog van Down2Earth-symposium in Wageningen. Hierop volgen meer dan honderd reacties. Eerder verscheen een kort symposium-verslag in Biojournaal met foto's van Dirk Hart.

19. dec, 2015

Recensie in Dynamisch Perspectief

Boekbespreking Evolutive Agrarkultur van Fuchs in Dynamisch Perspectief van december 2015

30. sep, 2015

Congres Microkosmos - macrokosmos (30 september jl). Uitgebreid verslag op www.stichtingdemeter.nl - eerdere versie in Biojournaal. Foto's Michiel Wijnbergh.

4. aug, 2015

GROENtekst publiceert samen met Jan Diek van Mansvelt een artikel in het vakblad voor bodemkundigen: "Weten, eten en geweten."

27. jun, 2015

Recensie in Dynamisch Perspectief

Boekbespreking in Dynamisch Perspectief over Peter Westbroeks De ontdekking van de aarde.
EXTRA: fragmenten interview met Westbroek in VPRO Boeken!

12. mrt, 2015

Start maandelijkse column 'Natuurkalender' vanaf maart in Paradijsvogels Magazine. Later volgen maandelijks vertalingen van wetenschappelijk onderzoek in Leefbewust Nieuws. Beide stoppen na een jaar.

1. feb, 2015

Start GROENtekst als een weblog. Te beginnen bij de EVERgreens.